J9九游会AG

黄洁

时(shi)间(jian):2018/6/23

从事瑜(yu)伽(jia)导师(shi)4年

RYT美联盟(meng)200小时认证导师

2013年亚太(tai)瑜(yu)(yu)伽(jia)教育协会哈他瑜(yu)(yu)伽(jia),流(liu)瑜(yu)(yu)伽(jia),高温(wen)瑜(yu)(yu)伽(jia)导师资格证(zheng)书。

2014年针对理疗瑜(yu)伽(jia),私教中心运(yun)用,获得《私教理疗瑜(yu)伽(jia)认证》。

2015年跟随(sui)国内名师(shi)针对产后修复形体调整钻研学习“极致系列”

2015年培训学习阴瑜(yu)伽。

2017年进修阴瑜伽(jia)。

主修(xiu):哈他流(liu)、高温、修(xiu)复、颈理(li)疗、心提升。